LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zaproszenie ofertowe „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych”

19 lipca 2022

Zaproszenie ofertowe 18.07.2022 Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 oświadczenie Załącznik nr 4 projekt umowyZaproszenie ofertowe – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych”

27 czerwca 2022

Zaproszenie ofertowe Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 oświadczenie Załącznik nr 4 projekt umowy


Informacja o wyborze oferty – transport

20 kwietnia 2022

SKMBT_C36022042015170


Zaproszenie ofertowe „Świadczenie usług transportu osobowego dla lekarzy, pielęgniarek na wizyty domowe oraz pracowników administracji”

31 marca 2022

Zaproszenie ofertowe Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Zał. nr 2 – Projekt umowyInformacja o wyborze oferty – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych”

22 lutego 2022

Informacja o wyborze oferty – Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych.


Zapytanie ofertowe „Sukcesywne zaopatrzenie SPZOZ w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”.

10 lutego 2022

Zaproszenie ofertowe Zał.-1-formularz-ofertowy Zał.-2-formularz-asortymentowo-cenowy Zał.-3-oświadczenie Zał.-4-projekt-umowy


Zapytanie ofertowe – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych”

2 lutego 2022

Zaproszenie ofertowe Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 oświadczenie Załącznik nr 4 projekt umowy


Informacja o wyborze oferty – transport i utylizacja odpadów medycznych

31 grudnia 2021

Informacja o wyborze oferty – odpady medyczne