Podstawowe dane podmiotu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie
ADRES: Ul. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów
KONTAKT: tel.: 13 434 00 86
KIEROWNIK

mgr PIOTR PACZKOWSKI

kom. 693-129-905

tel. / fax 13-43-40-201

Z-ca KIEROWNIKA

ds.ADMIN.-PRAWNYCH

dr nauk hum. BOŻENA SURMACZ

tel. 13-43-43-485

tel. / fax 13-43-40-201

Z-ca KIEROWNIKA

ds. MEDYCZNYCH

specjalista w zakresie pediatrii

lek. GRAŻYNA WIERDAK

tel. 13-43-43-408

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr SABINA SZCZEPEK

tel. / fax 13-43-40-201

Do góry