LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyborze oferty – transport i utylizacja odpadów medycznych

31 grudnia 2021

Informacja o wyborze oferty – odpady medyczne


Informacja o wyborze oferty – sprzątanie pomieszczeń SPZOZ w Brzozowie

31 grudnia 2021

Informacja o wyborze oferty – sprzątanie pomieszczeń SPZOZ

Zaproszenie ofertowe „Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”

3 grudnia 2021

Odpady medyczne Zał.nr-1-Formularz-ofertowy Zał.nr-2-Proj.Umowy_


Zaproszenie ofertowe – „Dostawa zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym”

2 września 2021

Informacja – wybór oferty Zaproszenie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej SPZOZ w Brzozowie”

14 czerwca 2021

Informacja o wyborze oferty Zaproszenie ofertowe – obsł.bankowa Załącznik nr 1 prop.ofertowa Załącznik nr 2 oświadczenie


Zapytanie ofertowe – „Dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką”

10 lutego 2021

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 formularz ofertowy Zał. nr 2 oświadczenie Zał. nr 3 umowa drzwi


Zapytanie ofertowe – „Sukcesywne zaopatrzenie SPZOZ w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”

5 lutego 2021

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe Zał. 1 – formularz ofertowy Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy Zał. 3 – oświadczenie Zał. 4 – projekt umowy