LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zaproszenie ofertowe – „Dostawa zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym”

2 września 2021

Informacja – wybór oferty Zaproszenie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej SPZOZ w Brzozowie”

14 czerwca 2021

Informacja o wyborze oferty Zaproszenie ofertowe – obsł.bankowa Załącznik nr 1 prop.ofertowa Załącznik nr 2 oświadczenie


Zapytanie ofertowe – „Dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką”

10 lutego 2021

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 formularz ofertowy Zał. nr 2 oświadczenie Zał. nr 3 umowa drzwi


Zapytanie ofertowe – „Sukcesywne zaopatrzenie SPZOZ w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”

5 lutego 2021

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe Zał. 1 – formularz ofertowy Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy Zał. 3 – oświadczenie Zał. 4 – projekt umowy


Zapytanie ofertowe – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych”

4 lutego 2021

Informacja o wyborze oferty Zapytanie ofertowe Zał. 1 formularz ofertowy Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy Zał. 3 oświadczenie Zał. 4 umowa


Zapytanie ofertowe – „Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”

3 grudnia 2020

Informacja – wyb.oferty Zapytanie ofertowe Zał.nr 1-Formularz ofertowy Zał.nr 2-Proj.Umowy


Zapytanie ofertowe – świadczenie usług transportu osobowego

1 grudnia 2020

Informacja – wyb.oferty Zapytanie ofertowe – usł.transportowe


Zapytanie ofertowe – sprzątanie pomieszczeń SPZOZ w Brzozowie

1 grudnia 2020

Informacja – wyb.oferty Zapytanie ofertowe – sprzątanie


Zaproszenie ofertowe – „Dostawa zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym”

25 listopada 2020

Informacja o wyborze oferty   Zmiana ogłoszenia Załącznik 1 Poprawiony_   Zaproszenie do składania ofert Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 Umowa


Zaproszenie ofertowe – „Wdrożenie usług telefonii cyfrowej etap 3”

29 września 2020

Informacja o wyborze oferty Zaproszenie do składania ofert Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – umowa