LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zaproszenie do składania ofert – „Opracowanie dokumentacji technicznej zabytkowego budynku w Brzozowie”

24 maja 2024

Postepowanie zakupowe w sprawie udzielenia zamówienia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej zabytkowego budynku w Brzozowie Link do strony z dokumentami zamówienia – https://brzozow.bip.gov.pl/zamowienia-na-prace-konserwatorsko-restauracyjne-zabytkow-z-terenu-gminy-brzozow/21052024_zaproszenie.html  Zaproszenie ofertowe – „Sukcesywne zaopatrzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”.

21 lutego 2024

Zaproszenie ofertowe mat.biur 2024 Zał.-1-formularz-ofertowy-1 Zał.-2-formularz-asortymentowo-cenowy-1 Zał.-3-oświadczenie-1 Zał.-4-projekt-umowy
Zaproszenie ofertowe – „Sukcesywne zaopatrzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”.

1 grudnia 2023

Informacja mat.biur. Zapytanie ofertowe-mat.biurowe Zał.-1-formularz-ofertowy-1 Zał.-2-formularz-asortymentowo-cenowy-1 Zał.-3-oświadczenie-1 Zał.-4-projekt-umowy


Zaproszenie ofertowe – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie”.

1 grudnia 2023

Informacja wyr.med Zapytanie ofertowe-wyroby med. Załącznik nr 1 for. ofertowy Załącznik nr 1 for. ofertowy Załącznik nr 2 for. asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 oświadczenie Załącznik nr 4 projekt umowyZapytanie ofertowe – „Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”.

27 listopada 2023

Zaproszenie ofertowe Zał.nr-1-Formularz-ofertowy Zał.nr 2 – Oświadczenie Zał.nr-3-Proj.Umowy


Zaproszenie ofertowe – „Stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, ul. Ks.J. Bielawskiego 16 oraz Punktów Lekarskich w Górkach i Zmiennicy”.

27 listopada 2023

Zaproszenie ofertowe Zał.nr 1-Formularz-ofertowy Zał.nr 2-Opis zamówienia Zał.nr 3-Oświadczenie Zał.nr 4 – Projekt umowy