LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zapytanie ofertowe – odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

30 stycznia 2020

Informacja o wyborze oferty Zaproszenie ofertowe Zał.nr 1 Formularz ofertowy Zał.nr 2 Projekt umowy


Zapytanie ofertowe – leki

22 stycznia 2020

Unieważnienie zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Zał-1 Formularz ofertowy Zał-2 Formularz asort.-cenowy Zał-3 Oświadczenie Zał-4 Projekt umowy


Zapytanie ofertowe – wyroby medyczne

22 stycznia 2020

Informacja o wyborze oferty Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zaproszenie ofertowe Zał-1 formularz ofertowy Zał-2 formularz asort.-cenowy Zał-3 oświadczenie Zał-4 projekt umowy


Zapytanie ofertowe – druki medyczne

21 stycznia 2020

Unieważnienie zapytania ofertowego Zaproszenie ofertowe Zał-1 Formularz ofertowy Zał-2 Formularz asort.-cenowy Zał-3 oświadczenie Zał-4 Projekt umowy wzory druków


Zapytanie ofertowe – materiały biurowe i wyposażenie drukarek

10 stycznia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4


Zapytanie ofertowe usługa transportu

20 listopada 2019

Informacja o wyb.oferty-transport Zap.ofertowe_usł.transportu


Zapytanie ofertowe sprzątanie

20 listopada 2019

Informacja o wyb. oferty-sprzątanie Zap.ofertowe_sporzątanie


Zapytanie ofertowe lokata bankowa

20 listopada 2019

Informacja o unieważnieniu post. Zap.ofertowe_lokata bankowa