LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej SPZOZ w Brzozowie”

25 maja 2023

Zaproszenie ofertowe-rachunek bankowy Załącznik nr 1 oferta Załącznik nr 2 oświadczenie


Zaproszenie ofertowe – „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie”.

16 grudnia 2022

Zaproszenie ofertowe – wyroby medyczne Załącznik nr 1 for. ofertowy Załącznik nr 2 for. asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 oświadczenie Załącznik nr 4 projekt umowy


Zaproszenie ofertowe – „Sukcesywne zaopatrzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie w materiały biurowe oraz wyposażenie drukarek”.

16 grudnia 2022

Zaproszenie ofertowe – materiały biurowe Zał.-1-formularz-ofertowy-1 Zał.-2-formularz-asortymentowo-cenowy-1 Zał.-3-oświadczenie-1 Zał.-4-projekt-umowy


Zapytanie ofertowe – „Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”.

29 listopada 2022

Zapytanie ofertowe Zał.nr-1-Formularz-ofertowy Zał.nr 2 – Oświadczenie Zał.nr-3-Proj.Umowy_


Zaproszenie ofertowe – „Stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, ul. Ks.J. Bielawskiego 16 oraz Punktów Lekarskich w Górkach i Zmiennicy”.

28 listopada 2022

Zaproszenie ofertowe Zał.nr 1-Formularz-ofertowy Zał.nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Zał.nr 3-Oświadczenie Zał.nr 4 – Projekt umowy